Follow
Klara Šumenjak
Klara Šumenjak
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Verified email at fhs.upr.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Opis govora Koprive na Krasu na osnovi dialektološkega korpusa
K Šumenjak
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2013
72013
Zasnova dialektološkega korpusa na primeru govora Koprive na Krasu
K Šumenjak
Slavistika v regijah–Koper, 73-78, 2012
42012
Priprava gradiva in standardizacija nivojev zapisa za potrebe dialektološkega korpusa GOKO
K Šumenjak
Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN …, 2013
32013
Raba izbranih samostalnikov 1. ženske sklanjatve pri tujih študentih UP
K Šumenjak, J Volk
Mikro in makro [Elektronski vir]: pristopi in prispevki k humanističnim …, 2020
22020
Glasoslovne značilnosti govora Koprive na Krasu (SLA T110)
K Šumenjak
Jezikoslovni zapiski 19 (2), 2015
22015
Izzivi pri izdelavi dialektološkega korpusa GOKO
K Šumenjak, J Vičič
V: Boža Krakar-Vogel (ur.): Slavistika v regijah-Koper,(Zbornik …, 2012
22012
Turistični terminološki slovar
V Mikolič, M Smotlak, K Šumenjak, J Volk, M Kompara Lukančič, ...
Amebis, 2011
22011
Opis govora Koprive na Krasu na osnovi dialektološkega korpusa: doktorska disertacija
K Šumenjak
K. Šumenjak, 2013
12013
1. in 2. sklanjatev samostalnikov ženskega spola v koprivskem govoru : uporabnost korpusne obdelave podatkov pri oblikoslovni analizi narečnega govora
K Šumenjak
Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et …, 2019
2019
Uporabnost korpusne obdelave podatkov pri oblikoslovni analizi narečnega govora : 1. sklanjatev samostalnikov moškega spola v koprivskem govoru
K Šumenjak
Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et …, 2016
2016
Phonological characteristics of the Kopriva local dialect in the Karst region (SLA T110)
K Šumenjak
Jezikoslovni zapiski 19 (2), 2013
2013
Leksikalni primeri govora Koprive na Krasu glede na starostni parameter
K Šumenjak
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia 22 (2), 471-486, 2012
2012
Govor Koprive na Krasu
K Šumenjak, R Cossutta
K. Šumenjak, 2009
2009
Nika Pavletić
K Šumenjak, J Volk
5What Can We Improve: Suggestions for Upgrading the Languide App for Slovenian Language
N Pavletić, K Šumenjak, J Volk
LanGuide Project, 101, 0
Koprive na Krasu (SLA T110)
K Šumenjak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16