Follow
Endre Kildal Iversen
Endre Kildal Iversen
Researcher
Verified email at snf.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Developing scenarios for the Norwegian travel industry 2025
A Enger, K Sandvik, E Kildal Iversen
Journal of Tourism Futures 1 (1), 6-18, 2015
322015
Exchange rate fluctuations and demand for hotel accommodation: panel data evidence from Norway
P Aalen, EK Iversen, EW Jakobsen
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 19 (2), 210-225, 2019
262019
Moving (back) to greener pastures? Social benefits and costs of climate forest planting in Norway
EK Iversen, H Lindhjem, JB Jacobsen, K Grimsrud
Land Use Policy 107, 104390, 2021
192021
Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge–utvikling og fremtidspotensial
EK Iversen, TH Løge, EW Jakobsen, K Sandvik
Menon, Oslo, 2015
182015
Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge
A Enger, EW Jakobsen, LA Grünfeld, J Løvland, EK Iversen, RB Holmen
Menon-publikasjon 14, 2013, 2013
152013
Investering i vei–blir næringslivet mer produktivt
JF Skogstrøm, H Ulstein, RB Holmen, EK Iversen, K Høiseth-Gilje, ...
Menon-publikasjon 36, 2013, 2013
142013
Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet: The effect of immigration on productivity, wage levels and profitability
EK Iversen, P Aalen, EW Jakobsen
Søkelys på arbeidslivet 34 (1-2), 63-79, 2017
112017
Verdien av kulturarv. En samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljøer. Rapport
CW Gierløff, K Magnussen, LS Eide, EK Iversen, K Ibenholt, SV Dombu, ...
Menon Economics, 2017
62017
FoU prosjekt om samfunns-økonomiske konsekvenser av store handelsetableringer
AE Skogli, JFB Skogstrøm, P Aalen, EK Iversen, RB Holmen
Menon-publikasjon, 2014
62014
Norsk Reiselivsnæring 2025: En Scenarioanalyse
A Enger, K Sandvik, EW Jakobsen, EK Iversen, J Loe
Reisepol. no, 2014
62014
Mountains of trouble: Accounting for environmental costs of land use change from tourism development
EK Iversen, K Grimsrud, H Lindhjem, S Navrud
Tourism Management 102, 104870, 2024
52024
Trade-offs between carbon sequestration, landscape aesthetics and biodiversity in a cost-benefit analysis of land use options in Norway
EK Iversen, KM Grimsrud, H Lindhjem, J Bredahl Jacobsen
Discussion Papers, 2019
52019
Spatial dimensions in stated preference valuation: The role of place attachment
EK Iversen, A Dugstad
Land Use Policy 136, 106971, 2024
42024
Altruist talk may (also) be cheap: Revealed versus stated altruism as a predictor in stated preference studies
EK Iversen, K Grimsrud, Y Mitani, H Lindhjem
Environmental and Resource Economics, 2022
42022
Norsk reiseliv før, under og etter pandemien
E Jakobsen, EK Iversen, L Nerdrum, M Rødal
Menon-publikasjon, 2021
42021
Ørn og norsk reiseliv
ØN Handberg, EK Iversen, S Navrud, T Tysse, H Baustad, EW Jakobsen
M-1779, 2020
32020
Ringvirkningsanalyse av reiselivet i Ytre Namdal og hele Namdalen
EK Iversen, T Løge
Menon-publikasjon, September, 2014
32014
Modell for fellesgodefinansiering i Oppdal
AR Sandnes, EW Jakbosen, A Enger, EK Iversen
Menon Business Economics, 2013
32013
Organisering av reisemålsprofilering
EW Jakobsen, EK Iversen, S Fjose
Menon, Oslo, 2016
22016
Valutasvingningers påvirkning på den norske hotellnæringen
P Aalen, EK Iversen, EW Jakobsen
Menon, Oslo, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20