Follow
Piotr Golinski
Title
Cited by
Cited by
Year
Evenness drives consistent diversity effects in intensive grassland systems across 28 European sites
L Kirwan, A Lüscher, MT Sebastią, JA Finn, RP Collins, C Porqueddu, ...
Journal of Ecology 95 (3), 530-539, 2007
3512007
Ecosystem function enhanced by combining four functional types of plant species in intensively managed grassland mixtures: a 3‐year continental‐scale field experiment
JA Finn, L Kirwan, J Connolly, MT Sebastią, A Helgadottir, OH Baadshaug, ...
Journal of Applied Ecology 50 (2), 365-375, 2013
2952013
Weed suppression greatly increased by plant diversity in intensively managed grasslands: A continental‐scale experiment
J Connolly, MT Sebastią, L Kirwan, JA Finn, R Llurba, M Suter, RP Collins, ...
Journal of Applied Ecology 55 (2), 852-862, 2018
622018
Major shifts in species’ relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: A continental‐scale experiment
C Brophy, JA Finn, A Lüscher, M Suter, L Kirwan, MT Sebastią, ...
Journal of Ecology 105 (5), 1210-1222, 2017
532017
Chemical confirmatory tests for ochratoxin A, citrinin, penicillic acid, sterigmatocystin, and zearalenone performed directly on thin layer chromatographic plates
P Golinski, J Grabarkiewicz-Szczesna
Journal-Association of official analytical chemists 67 (6), 1108-1110, 1984
441984
Pozapaszowa funkcja traw
S Kozlowski, P Golinski, B Golinska
Łąkarstwo w Polsce 3, 79-94, 2000
412000
European grasslands overview: temperate region.
C Huyghe, A Vliegher, P Goliński
EGF at 50: The future of European grasslands. Proceedings of the 25th …, 2014
382014
The Agrodiversity Experiment: three years of data from a multisite study in intensively managed grasslands
L Kirwan, J Connolly, C Brophy, OH Baadshaug, G Belanger, A Black, ...
Ecology, 2014, vol. 95, num. 9, p. 2680-2680, 2014
272014
Effect of different agronomical measures on yield and quality of autumn saved herbage during winter grazing—2 (nd) communication: Crude protein, energy and ergosterol …
WO von Boberfeld, K Banzhaf, F Hrabe, J Skladanka, S Kozlowski, ...
Czech J. Anim. Sci 51, 271-277, 2006
252006
Barwniki chlorofilowe jako wskaźniki wartosci użytkowej gatunków i odmian traw
S Kozlowski, P Golinski, B Golinska
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 474, 2001
212001
Nowoczesne sposoby podsiewu uzytkow zielonych.
P Golinski
Łąkarstwo w Polsce 1, 17-29, 1998
211998
Cadmium and lead accumulation in two littoral plants of five lakes in Poanan, Poland
K Drzewiecka, K Borowiak, M Mleczek, I Zawada, P Golinski
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 52 (2), 2010
202010
Mycotoxins in cereal grain. Part XI. Simple multidetection procedure for determination of 11 mycotoxins in cereals
J Grabarkiewicz‐Szczȩsna, P Goliński, J Chełkowski, K Szebiotko
Food/Nahrung 29 (3), 229-240, 1985
201985
Phenolic compounds in leaves of Salix species and hybrids growing under different soil conditions
M Gąsecka, M Mleczek, A Jutrzenka, P Goliński, K Stuper-Szablewska
Chemistry and Ecology 33 (3), 196-212, 2017
192017
Role of glutathione in abiotic stress tolerance
A Waśkiewicz, O Gładysz, K Szentner, P Goliński
Oxidative Damage to Plants, 149-181, 2014
192014
Efektywnosc nawozenia azotem w produkcji nasion Lolium perenne L.
P Golinski
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, 1-103, 2001
182001
Ekonomiczne aspekty wykorzystania motylkowatych na uzytkach zielonych
P Golinski
Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 59-74, 1998
181998
Toxicity of field samples andFusarium moniliforme from feed associated with equine-leueoencephalomalacia
R Vesonder, J Haliburton, P Golinski
Archives of environmental contamination and toxicology 18 (3), 439-442, 1989
161989
Cukry a wartość użytkowa roślin łąkowych
S Kozlowski, B Golinska, P Golinski
Pamiętnik Puławski 125, 2001
152001
Czynniki determinujace plonowanie plantacji nasiennych Festuca rubra.
P Golinski
Łąkarstwo w Polsce 3, 31-41, 2000
152000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20