Follow
Erik Blystad Solbu
Erik Blystad Solbu
Centre for Biodiversity Dynamics
Verified email at ntnu.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Contrasting patterns of density‐dependent selection at different life stages can create more than one fast–slow axis of life‐history variation
J Wright, EB Solbu, S Engen
Ecology and Evolution 10 (6), 3068-3078, 2020
212020
Model‐based ordination for species with unequal niche widths
B van der Veen, FKC Hui, KA Hovstad, EB Solbu, RB O'Hara
Methods in Ecology and Evolution 12 (7), 1288-1300, 2021
162021
Heterogeneity among species and community dynamics—Norwegian bird communities as a case study
EB Solbu, OH Diserud, JA Kålås, S Engen
Ecological modelling 388, 13-23, 2018
122018
Neutral or non‐neutral communities: temporal dynamics provide the answer
S Engen, EB Solbu, BE Sæther
Oikos 126 (3), 318-331, 2017
112017
Changing environments causing time delays in population dynamics
EB Solbu, S Engen, OH Diserud
Mathematical Biosciences 244 (2), 213-223, 2013
92013
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO)
A Bär, E Albertsen, B Bele, K Daugstad, SN Grenne, S Jakobsson, ...
Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder. NIBIO Rapport 7 (7), 84, 2021
52021
Guidelines when estimating temporal changes in density dependent populations
EB Solbu, S Engen, OH Diserud
Ecological modelling 313, 355-376, 2015
52015
Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng
L Johansen, TH Carlsen, B Bele, K Daugstad, S Grenne, EB Solbu, ...
Pilot i Nordland og Trøndelag, 2019
42019
Analyzing dynamic species abundance distributions using generalized linear mixed models
EB Solbu, B van der Veen, I Herfindal, KA Hovstad
Ecology 103 (9), e3742, 2022
32022
Assessing the sensitivity and resistance of communities in a changing environment
BE Sæther, S Engen, EB Solbu
Journal of Animal Ecology 93 (1), 8-20, 2024
22024
Characteristics of temporal changes in communities where dynamics differ between species
EB Solbu, S Engen, OH Diserud
Theoretical Population Biology 111, 65-74, 2016
22016
Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng. Pilot i Nordland og Trøndelag 2019
L Johansen, T Carlsen, B Bele, K Daugstad, S Grenne, EB Solbu, ...
NIBIO Rapport, 2019
12019
Assessing the ecological resilience of communities to environmental changes
BE Sæther, S Engen, EB Solbu
Authorea Preprints, 2024
2024
Integrering av ASO i Naturindeks for Åpent Lavland
E Solbu, L Johansen, A Bär, P Vesterbukt
NIBIO Rapport, 2023
2023
Ivaretagelse av ville pollinatorer og planter tilknyttet kulturlandskapet i byutviklingen. Oppsummering av forskningsprosjektet BE (E) DIVERSE
L Johansen, E Albertsen, A Bär, HM Hanslin, I Herfindal, B van der Veen, ...
NIBIO Rapport, 2023
2023
Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2022-Sorter som er ferdig testet
T Mæland, S Dalmannsdottir, E Solbu, Y Drozdik
NIBIO Rapport, 2023
2023
Model-based ordination for species with unequal niche widths
F Hui, B Veen, KA Hovstad, EB Solbu, RB O'Hara
Wiley-Blackwell, 2021
2021
Full-skala nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Erfaring fra 1. års gjennomføring, og revidering av metoder og feltinstruks
A Bär, E Solbu, L Johansen
NIBIO Rapport, 2021
2021
Utvikling av nasjonal arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng (ASO). Uttesting, ferdigstilling og utvalg av områder
A Bär, E Albertsen, B Bele, K Daugstad, S Grenne, S Jakobsson, ...
NIBIO Rapport, 2021
2021
Modellering av utbredelse og gjengroing av kystlynghei i Norge
EB Solbu, E Albertsen, L Johansen
NIBIO Rapport, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20