Follow
Sofie Skjeflo
Sofie Skjeflo
Senior Researcher at CICERO Center for International Climate Research
Verified email at cicero.oslo.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Measuring household vulnerability to climate change—Why markets matter
S Skjeflo
Global Environmental Change 23 (6), 1694-1701, 2013
522013
Smartphone and tablet effects in contingent valuation web surveys–No reason to worry?
MA Skeie, H Lindhjem, S Skjeflo, S Navrud
Ecological Economics 165, 106390, 2019
242019
Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
T Ekhaugen, I Rasmussen, SW Skjeflo, NB Westberg
Vista Analyse/Ideas2Evidence, Rapport 20, 2017, 2017
152017
Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter
K Magnussen, SW Skjeflo, SL Olsen, H Sandvik, J Thomassen
Menon-publikasjon 116, 2018, 2018
72018
Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
NB Westberg, SW Skjeflo, EB Hveem, S Pedersen, H Øien, J Sørvoll, ...
Menon-publikasjon 43, 2019, 2019
42019
Verdsetting av miljøulempene ved fremmede hageplanter og blindpassasjerer-et pilotprosjekt
K Magnussen, SW Skjeflo, SV Dombu, CW Gierløff, R Blaalid, IE Bruteig, ...
Menon-publikasjon 14, 2018, 2018
42018
Cost-Benefit Analysis of Climate Change Adaptation Projects
AM Erlandsen, H Vennemo, SW Skjeflo
Vista Analyse, 2017
22017
Learning the hard way?: adapting to climate risk in Tanzania
SW Skjeflo, NB Westberg
Norwegian University of Life Sciences, Ås, 2014
22014
Climate change and agriculture in Sub-Saharan Africa: Four approaches to modeling rural households
SW Skjeflo
12018
Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip
H Lindhjem, K Magnussen, S Navrud, S Skjeflo, O Brude
Vista Analyse, 2016
12016
Economy-wide effects of input subsidies in Malawi: Market imperfections and household heterogeneity
SW Skjeflo, S Holden
Centre for Land Tenure Studies Working Paper, 2014
12014
Statlige ambisjoner og lokale beslutninger i omsorgspolitikken
T Iversen, SW Skjeflo, NB Westberg, H Øien
Samfunnsøkonomen. ISSN 5250, 29-44, 1890
11890
Prevent or repair? Experimental evidence from providing incentives for climate resilient housing in Vietnam
S Waage Skjeflo, N Bruvik Westberg, H Vennemo, T Huu Tran, ...
Climate and Development 16 (3), 227-241, 2024
2024
Climate insurance in developing countries
A Hoel-Holt, SW Skjeflo, H Vennemo
CICERO Report, 2023
2023
Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivinger
SW Skjeflo, N Ytreberg
CICERO Report, 2023
2023
Hvor langt har norske kommuner kommet i klimatilpasningsarbeidet? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2023
SW Skjeflo, RM Romundstad
CICERO Report, 2023
2023
How prepared are Norwegian homeowners to implement climate mitigation measures? Results from a quantitative and qualitative study
M Vindegg, M Klemetsen, TE Julsrud, SW Skjeflo
CICERO Report, 2023
2023
NYTTEN AV TILTAK MOT PFAS-FORURENSET GRUNN VED NORSKE LUFTHAVNER
K Magnussen, SW Skjeflo, S Navrud
2018
Klimaendringer og landbruk i Afrika sør for Sahara: fire tilnærminger til å modellere landbrukshusholdninger
SW Skjeflo
2018
Demand for climate-resilient housing Experimental evidence from Vietnam
H Lindhjem, SW Skjeflo, TH Tran, PVG Tran, T Anh
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20