Follow
Emre ÖZELKAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Water Body Detection Analysis Using NDWI Indices Derived from Landsat-8 OLI
E Özelkan
Polish Journal of Environmental Studies 29 (2 (2020)), 1-11, 2019
1192019
Multiscale object-based drought monitoring and comparison in rainfed and irrigated agriculture from Landsat 8 OLI imagery
E Ozelkan, G Chen, BB Ustundag
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 44 …, 2016
872016
Spatial interpolation of climatic variables using land surface temperature and modified inverse distance weighting
E Ozelkan, S Bagis, EC Ozelkan, BB Ustundag, M Yucel, C Ormeci
International Journal of Remote Sensing 36 (4), 1000-1025, 2015
652015
Determination of seasonal changes in wetlands using CHRIS/Proba Hyperspectral satellite images: A case study from Acigöl (Denizli), Turkey
M Karaman, M Budakoglu, ZDU Avci, E Ozelkan, A Bulbul, M Civas, ...
Journal of environmental biology 36 (1), 73, 2015
272015
Uncertainties in mapping forest carbon in urban ecosystems
G Chen, E Ozelkan, KK Singh, J Zhou, MR Brown, RK Meentemeyer
Journal of Environmental Management 187, 229-238, 2017
262017
Spatial estimation of wind speed: a new integrative model using inverse distance weighting and power law
E Ozelkan, G Chen, BB Ustundag
International Journal of Digital Earth 9 (8), 733-747, 2016
252016
Land surface temperature retrieval for climate analysis and association with climate data
E Ozelkan, S Bagis, EC Ozelkan, BB Ustundag, C Ormeci
European Journal of Remote Sensing 47 (1), 655-669, 2014
252014
OBIA based hierarchical image classification for industrial lake water
ZDU Avci, M Karaman, E Ozelkan, M Kumral, M Budakoglu
Science of the Total Environment 487, 565-573, 2014
152014
Kentleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi–Çanakkale Örneği
E Özelkan, A Sağlık, SK Sümer, M Bedir, A Kelkit
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (1), 123-135, 2018
142018
Uzaktan Algılama ile Belirlenen Baraj Gölü Alanının Zamansal Değişiminin Meteorolojik Kuraklık ile Değerlendirilmesi: Atikhisar Barajı (Çanakkale) Örneği
E ÖZELKAN
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (4), 904-916, 2019
132019
A COMPARISON OF PIXEL-BASED AND OBJECT-BASED CLASSIFICATION METHODS, A CASE STUDY: ISTANBUL, TURKEY
ZDU Avci, M Karaman, E Ozelkan, I Papila
Proceedings of the International Society for Photogrammetry and Remote …, 2011
132011
Dar nehirlerin Sentinel2-A Uydu görüntüleri ile belirlenebilirliğinde havza hidrojeolojisinin etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği
M Karaman, E Özelkan, S Taşdelen
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2), 140-155, 2018
122018
An adaptive spatiotemporal agricultural cropland temperature prediction system based on ground and satellite measurements
S Bagis, BB Ustundag, E Ozelkan
2012 First International Conference on Agro-Geoinformatics (Agro …, 2012
122012
Drought determination by using land surface temperature and normalized difference vegetation index
E Ozelkan, I Papila, DZ Uca Avci, M Karaman
34th International Symposium on Remote Sensing of Environment, Sydney, 2011
122011
Sulak alanlarda uzaktan algılama ile belirlenen zamansal değişime kuraklığın etkisinin incelenmesi: Umurbey deltası (Çanakkale) örneği
D ÇAKAROZ, E ÖZELKAN, M KARAMAN
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 898-916, 2020
112020
Land surface temperature-Based spatial interpolation using a modified Inverse Distance Weighting method
E Ozelkan, S Bagis, BB Ustundag, EC Ozelkan, M Yucel, C Ormeci
2013 Second International Conference on Agro-Geoinformatics (Agro …, 2013
102013
The analysis of destruction in flamingos habitat of Acıgöl Wetland
M Karaman, ZD Uça Avcı, İ Papila, E Özelkan
34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE), 10-15, 2011
92011
Tekirdağ İlindeki Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Belirlenmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13
E Sertel, M Sağlam, E Özelkan, I Yay, A Gündüz, H Demirel, DZ Şeker, ...
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18, 22, 2011
92011
The analysis of the effect of meteorological and hydrological drought on dam lake via multitemporal satellite images: a case study in Atikhisar Dam Lake (Çanakkale)
E Özelkan, M Karaman
Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences 7 (2), 1023, 2018
82018
Derivation of PM10 Levels Using OBRA on Landsat-5TM Images: A Case Study in Izmir, Turkey
E Ozelkan, M Karaman, S Mostamandy, ZDU Avci, H Toros
Fresenius Environmental Bulletin 24 (4), 1585-1596, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20