Follow
Ящук Дар'я (Yashchuk Daria)
Title
Cited by
Cited by
Year
Large-scale classification of land cover using retrospective satellite data
MS Lavreniuk, SV Skakun, AJ Shelestov, BY Yalimov, SL Yanchevskii, ...
Cybernetics and Systems Analysis 52, 127-138, 2016
672016
РЕТРОСПЕКТИВНА РЕГІОНАЛЬНА КАРТА ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ДЛЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
Космічна наука і технологія 21 (3), 31-39, 2015
9*2015
Retrospective regional level land cover map for Ukraine: methodology of development and results analysis
N Kussul, A Shelestov, S Skakun, R Basarab, B Yaylimov, M Lavreniuk, ...
SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY-KOSMICNA NAUKA I TEHNOLOGIA 21 (3), 31-39, 2015
62015
Загальні засади побудови системи підтримки прийняття рішень для ВНЗ
ДЮ Ящук
Інформаційні технології в економіці та природокористуванні.–Випуск 1, 2017
42017
Research on the use of OLAP Technologies in Management Tasks
DY Yashchuk, BL Golub
Advances in Computer Science for Engineering and Education 13, 683-691, 2019
32019
Використання технологій OLAP та DATA MINING при вирішенні проблемних питань в галузі вищої освіти України
ДЮ Ящук
Вісник інженерної академії України, 277 – 283, 2016
32016
Классификация больших площадей земного покрова по ретроспективным спутниковым данным
НС Лавренюк, СВ Скакун, АЮ Шелестов, БЯ Яйлимов, СЛ Янчевский, ...
Кибернетика и системный анализ 52 (1), 137-149, 2016
32016
Аналіз типів моделей при моделюванні системи підтримки прийняття рішень керівництвом ВНЗ. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: матеріали …
ДЮ Ящук
М-во освіти і науки України, 144-146, 2017
22017
Сховище даних, як складова системи підтримки прийняття рішень керівництвом ВНЗ
ДЮ Ящук
Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в …, 2018
12018
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВНЗ
БЛ Голуб, ДЮ Ящук
Інформаційні технології в економіці та природокористуванні 1 (1), 2017
1*2017
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз даних. Частина 2»: методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 …
БЛ Голуб, ДЮ Ящук
12017
Моделювання системи підтримки прийняття рішень для ефективного управління керівництвом вишу
ДЮ Ящук, БЛ Голуб
Вісник інженерної академії України–Випуск 1, 244-249, 2017
12017
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНОГО АЛГОРИТМУ CLEFIA
ДЮ Ящук, ВВ Савчук
Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, 96-98, 2016
1*2016
WHEAT YIELD FORECASTING IN UKRAINE
N Kussul, A Shelestov, A Kolotii, D Yashchuk
Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні …, 2015
1*2015
Метод оцінювання ризику посух на основі часових рядів супутникових даних та теорії екстремальних величин
С Скакун, Р Басараб, Б Яйлимов, Д Ящук, Р Климчук
Рекомендовано до друку вченою радою Українського навчально-наукового …, 2014
12014
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗВО
ДЮ Ящук
ІX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «ІНФОРМАЦІЙНІ …, 2018
2018
Прийняття управлінських рішень у ВНЗ з використанням OLAP технологій та інструментарію Power BI
ДЮ Ящук
Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук …, 2018
2018
Основні аспекти побудови системи підтримки прийняття рішень керівництвом ВНЗ
ДЮ Ящук
Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в культурі …, 2018
2018
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Д Ящук, Б Голуб
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "Многофакторные подходы к …, 2017
2017
Sovremennye informacionnye tehnologii v upravlenii vysshimi uchebnymi zavedenijami (Modern information technologies in the management of higher educational institutions)
DY Yashchuk, BL Golub
Proceedings of International Conference on “Multifactor approaches to the …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20