Follow
Vesna Mikolič
Vesna Mikolič
Professor and Scientific Counselor of Linguistics, University of Trieste (IT) and Science and
Verified email at zrs-kp.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pregled zgodovine Istre
D Darovec
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Primorske novice, 1992
401992
Učenje in poučevanje tujega jezika: smernice za učitelje v drugem triletju osnovne šole
L Čok, J Skela, B Kogoj, C Razdevšek-Pučko
Pedagoška fakulteta, 1999
271999
Jezik v zrcalu kultur
V Mikolič
Annales ZRS (Koper Capodistria), 2004
212004
Jezik v zrcalu kultur
V Mikolič
Annales ZRS (Koper Capodistria), 2004
212004
Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst
V Mikolič
Slavistična revija 55 (1-2), 2007
202007
Culture and language awareness in the multicultural environment of Slovene Istria
V Mikolič
Journal of pragmatics 42 (3), 637-649, 2010
192010
Diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter soočanje z njimi v sodobni demokratični družbi
V Mikolič
Slavistično društvo Slovenije, 2008
192008
Med kulturami in jeziki
V Mikolič, S Pertot, NŽ Antonič
Annales, 2006
192006
Jezik v zrcalu kultur
V Mikolič
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Zgodovinsko …, 2004
162004
Geografska imena v severozahodni Istri
J Titl, D Darovec, V Mikolič, H Ciglič, E Verardo, Z Vuković
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1998
161998
Slovenščina med Balkanom in Evropo: o slovenščini in njenih govorcih in govorkach v obdobjih politične odcepitve in integracije
S Bergoč
Univ. Založba Annales, 2010
142010
Ethnic identity and intercultural awareness in modern language teaching: Tilka model for ethnic conflicts avoidance
V Mikolič
Nova Science Publishers, 2016
122016
Tipologija turističnih besedil s poudarkom na turističnooglaševalskih besedilih
V Mikolič
Jezik in slovstvo 52 (3-4), 107-116, 2007
122007
The relationship between communicative competence and language use in a multicultural environment: The case of Slovene Istria
V Mikolic
Journal of multilingual and multicultural development 31 (1), 37-53, 2010
102010
Medkulturna slovenistika–realnost ali izziv?
V Mikolič
na, 2004
92004
Poljedelsko in vinogradniško izrazje v slovenski Istri
R Cossutta, D Darovec, V Mikolič, M Sedmak
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2002
92002
Specializirani jezikovni korpusi in funkcijska zvrstnost
V Mikolič
V: Marko Stabej (ur.): Infra struktura slovenščine in slovenistike. Obdobja …, 2009
82009
Povezanost narodne in jezikovne zavesti
V Mikolič
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2000
82000
Interkulturno učenje jezika kao stranoga/drugoga
V Mikolič
Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, društvo i povijest 2 (1), 123-133, 2011
72011
Izrazi moči argumenta v znanstvenih besedilih
V Mikolič
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20