Follow
Володимир Кириленко
Володимир Кириленко
Verified email at kneu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інвестиційна складова економічної безпеки
ВІ Кириленко
К.: КНЕУ, 28, 2005
2802005
Сталий розвиток суспільства: роль освіти
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
Путівник/За ред. В. Підліснюк–К.: Видавництво СПД Ковальчук, 88, 2005
472005
Економіка
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2002
392002
Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ВВ Кириленко
Тернопіль: Економічна думка, 2002
362002
Історія економічних вчень
ВВ Кириленко
Економічна думка, 2007
292007
Система економічних законів і категорій: навч. посіб.
ОО Бєляєв, МІ Диба, ВІ Кириленко, ОМ Комяков
К.: КНЕУ, 2005
282005
Сталий розвиток суспільства: роль освіти: путівник
В Підліснюк, І Рудик, В Кириленко, І Вишенська, О Маслюківська
К.: Вид-во СПД Ковальчук, 2005
222005
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
192008
Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України
ВІ Кириленко
Електронний ресурс: http//www. ecsocmen. edu. ru, 2009
162009
Оцінка готовності країн до дистанційного навчання
ВІ Кириленко, ВИ Кириленко, ЮО Чалюк, ЮА Чалюк
Класичний приватний університет, 2022
152022
Інноваційність економік світу
ВІ Кириленко, ЮО Чалюк
Підприємництво та інновації, 7-14, 2020
152020
Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні
В Кириленко, Л Кириленко
Економіка України, 56-62, 2002
152002
Теория цены и современное ценообразование в Украине
В Кириленко, Л Кириленко
Экономика Украины, 56-62, 2002
132002
Банківська система: суть та перспективи її розвитку в Україні
В Кириленко
Журнал європейської економіки 9 (3), 352-375, 2010
122010
Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. вузів
ВІ Кириленко
К.: Таксон, 1998
121998
Методологія побудови та використання комплементарної моделі національної економічної безпеки
ВІ Кириленко, ММ Шевченко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 40-51, 2015
112015
Соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
ВІ Кириленко
Основи законодавства України, 280-321, 2002
112002
Венчурні інвестиційні фонди України: сутність та перспективи
В Кириленко
ТНЕУ, 2009
102009
Управління інвестиційними процесами в контексті економічної безпеки
ВІ Кириленко, ЛМ Кириленко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 18: Економіка і право, 3, 2009
92009
Глобальна та національна безпека
ВІ Абрамов, ГП Ситник, ВФ Смолянюк
Київ: НАДУ, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20