Metrics
Nangungunang mga tagapaglathala
Mga tagapaglathalang pinakamadalas banggitin sa loob ng nakalipas na limang taonMatuto pa
Tagapaglathalah5-indexh5-median
1.Nature414607
2.The New England Journal of Medicine410704
3.Science391564
4.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition356583
5.The Lancet345600
6.Advanced Materials294406
7.Cell288459
8.Nature Communications287389
9.Chemical Reviews270434
10.International Conference on Learning Representations253470
Tingnan lahat